۱۰۰ متر زمین با کلنگی تجاری مسکونی نازی آباد خیابان برادران احدی

  • ۱۰۰ متر زمین با کلنگی تجاری مسکونی نازی آباد خیابان برادران احدی-2
  • قیمت زمین (متر): 160,000,000
  • قیمت زمین (کل): 16,000,000,000
متراژ زمین: 100 مترمربع
تهران , تهران(شهر) , خیابان شهید برادران احدی نرسیده به کوچه شهید یاسری پلاک های ۹۶ و ۹۸

توضیحات زمین :

حضور متقاضیان محترم می رساند 

آگهی مزایده عمومی ملک تجاری - مسکونی  پلاک ثبتی 27433 فرعی از 4731  اصلی بخش 6 تهران  مولوی واقع در نازی آباد  خیابان شهید برادران احدی پلاک 96 و 98 در روز یکشنبه  مورخ  1402/10/24 از ساعت 11 الی 12 صبح از طریق مزایده در محل شعبه دوم اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بعثت بفروش میرسد 

مشخصات ملک :  یک قطعه زمین به مساحت زمین 100 متر مربع با بنای قدیمی  ، همکف 67.50 متر مربع بمنظور استفاده تجاری مسکونی که  29.55 متر مربع آن یکباب مغازه میباشد دو طبقه و نیم بر روی طبقه همکف میباشد 

ارزش ششدانگ: قیمت پایه کارشناسی با احتساب عرصه و اعیان با احتساب ارزش تجاری و سرقفلی مغازه 160/000/000/000 ریال شروع و به بالا ترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود .با تشکر مهراب عسگری

قیمت زمین در تهران(شهر) قیمت زمین در تهران

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در تهران خرید زمین کشاورزی در تهران(شهر)