فروش زمین در تهران 370 متر شریف اباد بر اتوبان تهران مشهد

    فروش زمین در تهران 370 متر شریف اباد بر اتوبان تهران مشهد
  • قیمت زمین (متر): 11,000,000
  • قیمت زمین (کل): 4,070,000,000
متراژ زمین: 370 مترمربع
تهران , شریف آباد , روبه روی سفره خانه نایب

توضیحات زمین :

فروش زمین در تهران 370 متر شریف اباد روبه روی سفره خانه نایب
*دومین قواره بر اتوبان تهران - مشهد
* سند تک برگ
* دو قطعه. زمین کنار هم
* 370 و 250 متری
قیمت : متری 11 میلیون

قیمت زمین در شریف آباد قیمت زمین در تهران

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در تهران خرید زمین کشاورزی در شریف آباد