فروش زمین کشاورزی تهران 1000 متر رباط کریم حصارمهتر

    فروش زمین کشاورزی تهران 1000 متر رباط کریم حصارمهتر
  • قیمت زمین (متر): 1,800,000
  • قیمت زمین (کل): 1,800,000,000
متراژ زمین: 1,000 مترمربع
تهران , رباط کریم , حصارمهتر

توضیحات زمین :

مدارک شسته رفته و کامل
از هزار متر ب بالا
متری ۱۸۰۰

قیمت زمین در رباط کریم قیمت زمین در تهران

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در تهران خرید زمین کشاورزی در رباط کریم