فروش زمین مسکونی گیلان ۲۸۳ متر سیاهکل با جواز ساخت

    فروش زمین مسکونی گیلان ۲۸۳ متر سیاهکل با جواز ساخت
  • قیمت زمین (متر): 7,770,000
  • قیمت زمین (کل): 2,200,000,000
متراژ زمین: 283 مترمربع
گیلان , سیاهکل ,

توضیحات زمین :

فروش زمین مسکونی گیلان ۲۸۳ متر سیاهکل با جواز ساخت
زمین مسکونی و ۲۸۳ متر مربع ۸۰ متر اسکلت اجرا شده به دلیل مهاجرت میخوام بفروشم

قیمت زمین در سیاهکل قیمت زمین در گیلان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در گیلان خرید زمین کشاورزی در سیاهکل