فروش زمین تهران ۵۵۵ متر کیلان خیابان مطهری

  • فروش زمین تهران ۵۵۵ متر کیلان خیابان مطهری-1
  • قیمت زمین (متر): 1,350,000
  • قیمت زمین (کل): 750,000,000
متراژ زمین: 555 مترمربع
تهران , کیلان , خیابان مطهری

توضیحات زمین :

فروش زمین تهران ۵۵۵ متر کیلان خیابان مطهری
فروش ۵۵۵ متر زمین بایر ، جانمایی شده
و امتیاز واگذاری شهرداری کیلان محله اتحاد
واقع شده در فاز یک اراضی اتحاد نزدیک به خیابان اتحاد
انشعابات در نزدیکی زمین دست اول با برگه واگذاری شهرداری کیلان

قیمت زمین در کیلان قیمت زمین در تهران

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در تهران خرید زمین کشاورزی در کیلان