فروش زمین مسکونی گیلان ۲۵۰ متر از سالم خیابان کشاورز

    فروش زمین مسکونی گیلان ۲۵۰ متر از سالم خیابان کشاورز
  • قیمت زمین (متر): 7,000,000
  • قیمت زمین (کل): 1,750,000,000
متراژ زمین: 250 مترمربع
گیلان , اسالم , خیابان کشاورز

توضیحات زمین :

فروش زمین مسکونی گیلان ۲۵۰ متر از سالم خیابان کشاورز
زمین مسکونی سند تک برگ با بهترین ویو

قیمت زمین در اسالم قیمت زمین در گیلان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در گیلان خرید زمین کشاورزی در اسالم