فروش زمین خدماتی تهران ۵۰۰ متر شهران جنوبی بلوار کوهسار میدان بهاران

    فروش زمین خدماتی تهران ۵۰۰ متر شهران جنوبی بلوار کوهسار میدان بهاران
  • قیمت زمین (متر): 10,000,000
  • قیمت زمین (کل): 5,000,000,000
متراژ زمین: 500 مترمربع
تهران , تهران(شهر) , شهران جنوبی بلوار کوهسار میدان بهاران

توضیحات زمین :

فروش زمین خدماتی تهران ۵۰۰ متر شهران جنوبی بلوار کوهسار میدان بهاران
۵۰۰متر زمین بر اصلی دوبر مناسب برای سفره خانه سند مادر دهرای کد رهگیری

قیمت زمین در تهران(شهر) قیمت زمین در تهران

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در تهران خرید زمین کشاورزی در تهران(شهر)