فروش زمین مسکونی در گیلان 570 متر توسراوندان سنگر

  • فروش زمین مسکونی در گیلان 570 متر توسراوندان سنگر-1
  • قیمت زمین (متر): 2,000,000
  • قیمت زمین (کل): 1,140,000,000
متراژ زمین: 570 مترمربع
گیلان , سنگر , جاده سنگر ملکی توسروندان خیابان شهید علی محمدی کوچه تیزهوش

توضیحات زمین :

فروش زمین مسکونی در گیلان 570 متر توسراوندان سنگر
زمین کاربری مسکونی ۵۷۰ متر محیطی آرام اب برق گاز از دوسمت به آسفالت راه دارد

قیمت زمین در سنگر قیمت زمین در گیلان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در گیلان خرید زمین کشاورزی در سنگر