فروش زمین کشاورزی در گیلان ۱۶۶۰ پره سر

  • فروش زمین کشاورزی در گیلان ۱۶۶۰ پره سر-1
  • قیمت زمین (متر): 280,000
  • قیمت زمین (کل): 465,000,000
متراژ زمین: 1,660 مترمربع
گیلان , پره‌ سر ,

توضیحات زمین :

فروش زمین کشاورزی در گیلان ۱۶۶۰ پره سر
فروش یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۱۶۶۰ متر واقع در پره سر دارای امتیاز آب ، تسطیح نشده ، دارای راه عبور .
قیمت : متری ۲۸۰ هزار تومان

قیمت زمین در پره‌ سر قیمت زمین در گیلان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در گیلان خرید زمین کشاورزی در پره‌ سر