فروش زمین کشاورزی در گیلان 5000 متر امامزاده هاشم روستای شبت علی توسه

فوری+
  • فروش زمین کشاورزی در گیلان 5000 متر امامزاده هاشم روستای شبت علی توسه-1
  • فروش زمین کشاورزی در گیلان 5000 متر امامزاده هاشم روستای شبت علی توسه-2
  • فروش زمین کشاورزی در گیلان 5000 متر امامزاده هاشم روستای شبت علی توسه-3
  • فروش زمین کشاورزی در گیلان 5000 متر امامزاده هاشم روستای شبت علی توسه-4
  • قیمت زمین توافقی
متراژ زمین: 5,000 مترمربع
گیلان , رودبار , امامزاده هاشم روستای شبت علی توسه

توضیحات زمین :

فروش زمین کشاورزی در گیلان 5000 متر امازاده هاشم روستای شبت علی توسه
دوتا زمین به متراژ
۱۶۰۰
۳۴۰۰
در موقعیت عالی

قیمت زمین در رودبار قیمت زمین در گیلان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در گیلان خرید زمین کشاورزی در رودبار