فروش زمین مسکونی در گیلان 500 متر صورمعه سرا جاده کسما روستای راسته کنار

  • فروش زمین مسکونی در گیلان 500 متر صورمعه سرا جاده کسما روستای راسته کنار-1
  • فروش زمین مسکونی در گیلان 500 متر صورمعه سرا جاده کسما روستای راسته کنار-2
  • فروش زمین مسکونی در گیلان 500 متر صورمعه سرا جاده کسما روستای راسته کنار-3
  • فروش زمین مسکونی در گیلان 500 متر صورمعه سرا جاده کسما روستای راسته کنار-4
  • قیمت زمین (متر): 5,400,000
  • قیمت زمین (کل): 2,700,000,000
متراژ زمین: 500 مترمربع
گیلان , صومعه‌ سرا , جاده کسما روستای راسته کنار

توضیحات زمین :

فروش زمین مسکونی در گیلان 500 متر صورمعه سرا جاده کسما روستای راسته کنار
500 متر زمین با استعلام بنیاد مسکن 500 مترشم مسکونیه کوچه 6 متری دور و بریا هم ساختن

قیمت زمین در صومعه‌ سرا قیمت زمین در گیلان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در گیلان خرید زمین کشاورزی در صومعه‌ سرا