فروش زمین در گیلان ۳۵۵ متر کیاشهر به طرف دستک روستای لب دریا

  • فروش زمین در گیلان ۳۵۵ متر کیاشهر به طرف دستک روستای لب دریا-1
  • فروش زمین در گیلان ۳۵۵ متر کیاشهر به طرف دستک روستای لب دریا-2
  • فروش زمین در گیلان ۳۵۵ متر کیاشهر به طرف دستک روستای لب دریا-3
  • قیمت زمین (متر): 6,500,000
  • قیمت زمین (کل): 2,307,500,000
متراژ زمین: 355 مترمربع
گیلان , رودبنه , داخل جاده چمخاله از سمت کیاشهر به طرف دستک روستای لب دریا کوچه امین

توضیحات زمین :

۳۵۵ متر زمین با جواز ساخت
ساحلی
چهار دیواری دارای چاه آب
دارای بنچاق و مدارک کامل
داخل جاده چمخاله از سمت کیاشهر به طرف دستک روستای لب دریا کوچه امین

قیمت زمین در رودبنه قیمت زمین در گیلان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در گیلان خرید زمین کشاورزی در رودبنه