فروش زمین صفادشت حصارطهماسب 10200 متر چهار دیواری

    فروش زمین صفادشت حصارطهماسب 10200 متر چهار دیواری
  • قیمت زمین (متر): 6,070,000
  • قیمت زمین (کل): 62,000,000,000
متراژ زمین: 10,200 مترمربع
تهران , صفادشت , حصارطهماسب

توضیحات زمین :

چهار دیواری سند شش دانگ تک برگ موقعیت مناسب

قیمت زمین در صفادشت قیمت زمین در تهران

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در تهران خرید زمین کشاورزی در صفادشت