فروش زمین مسکونی کلارآباد یالبندان 480 متر

  • فروش زمین مسکونی کلارآباد یالبندان 480 متر-1
  • فروش زمین مسکونی کلارآباد یالبندان 480 متر-2
  • فروش زمین مسکونی کلارآباد یالبندان 480 متر-3
  • فروش زمین مسکونی کلارآباد یالبندان 480 متر-4
  • قیمت زمین (متر): 18,000,000
  • قیمت زمین (کل): 8,640,000,000
متراژ زمین: 480 مترمربع
مازندران , کلارآباد , یالبندان

توضیحات زمین :

زمین مسکونی یالبندان کلاراباد 480 متر
کاربری مسکونی مناسب ساخت
بر زمین 14 متر میباشد
زمین به صورت کامل مستطیل و بدون پرتی
سند تک برگ ۶ دانگ عرصه و اعیان
کد آگهی برای تماس - 3305

قیمت زمین در کلارآباد قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در کلارآباد