فروش زمین مسکونی در شمال ۱۷۰۰۰ متر بهشهر بعد از جاده جنگلی پاسند

فوری+
  • فروش زمین مسکونی در شمال ۱۷۰۰۰ متر بهشهر بعد از جاده جنگلی پاسند-1
  • فروش زمین مسکونی در شمال ۱۷۰۰۰ متر بهشهر بعد از جاده جنگلی پاسند-2
  • فروش زمین مسکونی در شمال ۱۷۰۰۰ متر بهشهر بعد از جاده جنگلی پاسند-3
  • فروش زمین مسکونی در شمال ۱۷۰۰۰ متر بهشهر بعد از جاده جنگلی پاسند-4
  • قیمت زمین توافقی
متراژ زمین: 17,000 مترمربع
مازندران , بهشهر , ۳۰_دقیقه بداز جاده جنگلی پاسند

توضیحات زمین :

فروش زمین مسکونی در شمال ۱۷۰۰۰ متر بهشهر بعد از جاده جنگلی پاسند
زمین فول ابشن _اب_برق_گاز_ زمین مسکونی _ویلایی_ (ویو ابدی) فوق العاده

قیمت زمین در بهشهر قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در بهشهر