فروش زمین مسکونی ۱۰۲۳ متر سیاهکل لفمجان روستای لاحشر

  • فروش زمین مسکونی ۱۰۲۳ متر سیاهکل لفمجان روستای لاحشر-1
  • فروش زمین مسکونی ۱۰۲۳ متر سیاهکل لفمجان روستای لاحشر-2
  • فروش زمین مسکونی ۱۰۲۳ متر سیاهکل لفمجان روستای لاحشر-3
  • فروش زمین مسکونی ۱۰۲۳ متر سیاهکل لفمجان روستای لاحشر-4
  • قیمت زمین (متر): 5,500,000
  • قیمت زمین (کل): 5,626,500,000
متراژ زمین: 1,023 مترمربع
گیلان , سیاهکل , لفمجان روستای لاحشر چهار راه فتحی دخت

توضیحات زمین :

متراژ کل زمین با نقشه دقیق ۱۰۲۳ متر ۳۳۲ متر مسکونی
مراحل پایانی جواز ساخت
دور تا دور زمین با سه ردیف بلوک مشخص شده
نزدیک به جاده آسفالت
آب برق گاز تلفن دارد
تا شهر ۶ کیلومتر فاصله با ۵ دقیقه

قیمت زمین در سیاهکل قیمت زمین در گیلان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در گیلان خرید زمین کشاورزی در سیاهکل