زمین مهرآباد رودهن شهرک اریکان ۵۱۰ متر ویو عالی

  • زمین مهرآباد رودهن شهرک اریکان ۵۱۰ متر ویو عالی-1
  • زمین مهرآباد رودهن شهرک اریکان ۵۱۰ متر ویو عالی-2
  • زمین مهرآباد رودهن شهرک اریکان ۵۱۰ متر ویو عالی-3
  • زمین مهرآباد رودهن شهرک اریکان ۵۱۰ متر ویو عالی-4
  • قیمت زمین توافقی
متراژ زمین: 510 مترمربع
تهران , رودهن , مهرآباد رودهن ، نوده، خیابان زاگرس،شهرک اریکان

توضیحات زمین :

۵۱۰ متر زمین دارای سند تک برگ
موقعیت شهرکی ، ویو عالییییی
دیوارکشی و کرت بندی شده
اطراف ویلاسازی شده
برق و گاز پای زمین

قیمت زمین در رودهن قیمت زمین در تهران

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در تهران خرید زمین کشاورزی در رودهن