زمین کشاورزی فروشی 17500 متر شتهارد روبروی روستا جهان اباد

  • زمین کشاورزی فروشی 17500 متر شتهارد روبروی روستا جهان اباد-1
  • زمین کشاورزی فروشی 17500 متر شتهارد روبروی روستا جهان اباد-2
  • زمین کشاورزی فروشی 17500 متر شتهارد روبروی روستا جهان اباد-3
  • زمین کشاورزی فروشی 17500 متر شتهارد روبروی روستا جهان اباد-4
  • قیمت زمین (متر): 17,500,000,000
  • قیمت زمین (کل): 1,000,000
متراژ زمین: 17,500 مترمربع
قزوین , بوئین‌ زهرا , هشت کیلومتر مانده به شهر بویین زهرا اشتهارد روبروی روستا جهان اباد بر جاده

توضیحات زمین :

مزیتها 1-دارای چاه عمیق آب 2- روبروی روستای جهان آبادو آبادی از نظر امنیت کاری 3- نزدیک بودن زمین به شهر بویین زهرا حدود شش هفت کیلومتر4- وجود و نسب تیرهای بتنی برق در طول زمین 5-نزدیکی زمین به میدان و چهرراه اصلی بویین زهرا که در اصل تقاطع شمال و جنوب و شرق و غرب کشور است 6-آینده بسیار عالی برای زمین و مناطق اطراف -منطقه در حال رشد و توسعه 7- عالی برای فعالیتهای صنعتی و غیرهزمین با 50 متر عرض بر جاده میباشد 8- وجود بیمارستان و دانشگاه و و...
در نزدیکی زمین .....علت فروش ( پول لازم)

قیمت زمین در بوئین‌ زهرا قیمت زمین در قزوین

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در قزوین خرید زمین کشاورزی در بوئین‌ زهرا