زمین در رضوانشهر میدان کوثر خیابان بوعلی سینا 400 متر

    زمین در رضوانشهر میدان کوثر خیابان بوعلی سینا 400 متر
  • قیمت زمین توافقی
متراژ زمین: 400 مترمربع
گیلان , رضوان‌ شهر , رضوانشهر میدان کوثر خیابان بوعلی سینا نسین یک

توضیحات زمین :

فروش زمین سند
۴۰۰ متر
پایه معامله تخفیف داده می‌شود
مناسب برای ساخت و ساز

قیمت زمین در رضوان‌ شهر قیمت زمین در گیلان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در گیلان خرید زمین کشاورزی در رضوان‌ شهر