1100 متر زمین با سند تک برگ و ۲۰۰ متر پروانه ساخت جعفرآباد

  • 1100 متر زمین با سند تک برگ و ۲۰۰ متر پروانه ساخت جعفرآباد-1
  • قیمت زمین (متر): 3,300,000
  • قیمت زمین (کل): 3,500,000,000
متراژ زمین: 1,100 مترمربع
گیلان , کوچصفهان , جعفرآباد

توضیحات زمین :

۱۱۰۰ متر با سند و ۲۰۰ متر پروانه ساخت با انشعابات برق و آب و گاز و جاده اختصاصی

قیمت زمین در کوچصفهان قیمت زمین در گیلان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در گیلان خرید زمین کشاورزی در کوچصفهان