زمین گیلان تالش 210 متر اسالم خلیفه آباد خیابان جلال

  • زمین گیلان تالش 210 متر اسالم خلیفه آباد خیابان جلال-1
  • زمین گیلان تالش 210 متر اسالم خلیفه آباد خیابان جلال-2
  • زمین گیلان تالش 210 متر اسالم خلیفه آباد خیابان جلال-3
  • زمین گیلان تالش 210 متر اسالم خلیفه آباد خیابان جلال-4
  • قیمت زمین (متر): 7,140,000
  • قیمت زمین (کل): 1,500,000,000
متراژ زمین: 210 مترمربع
گیلان , اسالم , گیلان تالش اسالم خلیفه آباد خیابان جلال

توضیحات زمین :

⭕️مدارک زمین کامل است
⭕️نامه منابع طبیعی و بنیاد مسکن دارد
⭕️کاربری زمین مسکونی است
⭕️مجوز ساخت ب تازگی اخذ شده
⭕️محصور شده و بر اسفالت است
⭕️انشعابات اب برق گاز تلفن سر زمین است
⭕️فاصله تا دریا 700 متر
⭕️فاصله تا جنگل 5 دقیقه با ماشین
⭕️فاصله تا شهر 5 دقیقه با ماشین
✅شهر توریستی و گردشگری اسالم.خیابان جلال ال احمد

قیمت زمین در اسالم قیمت زمین در گیلان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در گیلان خرید زمین کشاورزی در اسالم