زمین در پیشوا ورامین میدان بسیج ۱۸۰ متر

  • زمین در پیشوا ورامین میدان بسیج ۱۸۰ متر-1
  • قیمت زمین (کل): 1,000,000,000
متراژ زمین: 180 مترمربع
تهران , پیشوا , میدان بسیج سرنبش کوچه سوم نزدیک مجتمع تعمیرگاهی سعید

توضیحات زمین :

میدان بسیج پیشوا ورامین نزدیک مجتمع تعمیرگاهی سعید

قیمت زمین در پیشوا قیمت زمین در تهران

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در تهران خرید زمین کشاورزی در پیشوا