یک هکتار زمین در خوزستان شوشتر شعیبیه روستای غلامعلی

    یک هکتار زمین در خوزستان شوشتر شعیبیه روستای غلامعلی
  • قیمت زمین (متر): 5,000,000
  • قیمت زمین (کل): 5,000,000,000
متراژ زمین: 10,000 مترمربع
خوزستان , شوشتر , خوزستان شوشتر شعیبیه روستای غلامعلی یا همون چمترخان

توضیحات زمین :

یک هکتار زمین کشاورزی ادرس شعیبیه روستای غلامعلی یا همون چمترخان دارایه سند سیم سروپ زمین ابی پمپ اب دینامه بهترین زمین مشتری نیستی الکی وقت مارو نگیر

قیمت زمین در شوشتر قیمت زمین در خوزستان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در خوزستان خرید زمین کشاورزی در شوشتر