زمین 20 هکتاری 2 بر در اتوبان الغدیر روستای حسین آباد هپشلو

  • زمین 20 هکتاری 2 بر در اتوبان الغدیر روستای حسین آباد هپشلو-1
  • زمین 20 هکتاری 2 بر در اتوبان الغدیر روستای حسین آباد هپشلو-2
  • زمین 20 هکتاری 2 بر در اتوبان الغدیر روستای حسین آباد هپشلو-3
  • زمین 20 هکتاری 2 بر در اتوبان الغدیر روستای حسین آباد هپشلو-4
  • قیمت زمین (متر): 900,000
متراژ زمین: 200,000 مترمربع
تهران , ملارد , اتوبان الغدیر روستای حسین آباد هپشلو

توضیحات زمین :

فروش زمین به صورت یکجا و به صورتی تفکیکی (در حال تفکیک)فروش به صورت دو هکتار و سه هکتار مشاع هم داریم ،دارای ۴۰ ساعت حقابه ایستگاه پمپاژ سر زمین ،هر هکتار دوساعت آب دارد ،بهترین موقعیت ،تخفیف پای معامله،ملارد ،قطعه ۴ روستای حسین آباد هپشلو ،دقیقا بر اتوبان الغدیر و بر جاده به سمت روستای حسین آباد هپشلو

قیمت زمین در ملارد قیمت زمین در تهران

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در تهران خرید زمین کشاورزی در ملارد