زمین 3000 متری کشاورزی مسکونی در املش روستای گودین گوابر

  • زمین 3000 متری کشاورزی مسکونی در املش روستای گودین گوابر-1
  • زمین 3000 متری کشاورزی مسکونی در املش روستای گودین گوابر-2
  • زمین 3000 متری کشاورزی مسکونی در املش روستای گودین گوابر-3
  • زمین 3000 متری کشاورزی مسکونی در املش روستای گودین گوابر-4
  • قیمت زمین (متر): 1,333,000
  • قیمت زمین (کل): 4,000,000,000
متراژ زمین: 3,000 مترمربع
گیلان , املش , گیلان - املش - روستای گودین گوابر

توضیحات زمین :

زمین 3000 متری مسکونی کشاورزی در شمال / مسیر تابستان نشین املش /مدارک زمین معتبر / داخل طرح/ دسترسی آب و برق و گاز و تلفن /تخفیف پای معامله

قیمت زمین در املش قیمت زمین در گیلان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در گیلان خرید زمین کشاورزی در املش