زمین شمال 1000متر با ویو جنگل نزدیک سد برنجستانک شیرگاه

  • زمین شمال 1000متر با ویو جنگل نزدیک سد برنجستانک شیرگاه-1
  • زمین شمال 1000متر با ویو جنگل نزدیک سد برنجستانک شیرگاه-2
  • قیمت زمین (متر): 15,000,000
  • قیمت زمین (کل): 15,000,000,000
متراژ زمین: 1,000 مترمربع
مازندران , شیرگاه , شمال نزدیک سد برنجستانک

توضیحات زمین :

۱۰۰۰ متر زمین در شمال . داخل شهرک ، کنارش ویلا سازی شده ، ویو ابدی جنگل ، دور تا دور دیوار کشی انجام شده

قیمت زمین در شیرگاه قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در شیرگاه