فروش زمین مسکونی در شمال ۲۵۰ متر قائمشهر روستای واسکس

فوری+
  • فروش زمین مسکونی در شمال ۲۵۰ متر قائمشهر روستای واسکس-1
  • فروش زمین مسکونی در شمال ۲۵۰ متر قائمشهر روستای واسکس-2
  • قیمت زمین (متر): 7,000,000
  • قیمت زمین (کل): 1,750,000,000
متراژ زمین: 250 مترمربع
مازندران , قائمشهر , روستای واسکس اولین پلاک سرنبش کوچه شهید مجیدی

توضیحات زمین :

فروش زمین مسکونی در شمال ۲۵۰ متر قائمشهر روستای واسکس
زمین با کاربری مسکونی در روستا واسکس با متراژ ۲۵۰متر نبش کوچه شهید مجیدی )طرح هادی انجام شده و داخل بافت ۲۵۰ متر،متری ۷میلیون

قیمت زمین در قائمشهر قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در قائمشهر