زمین کشاورزی در روستای چیران فومن گیلان ۱۳۸۰ متر

  • زمین کشاورزی در روستای چیران فومن گیلان ۱۳۸۰ متر-1
  • قیمت زمین توافقی
متراژ زمین: 1,380 مترمربع
گیلان , فومن , روستای چیران

توضیحات زمین :

زمین کشاورزی دارای یکباب خانه مسکونی به مساحت ۷۱/۴۰ متر مربع

قیمت زمین در فومن قیمت زمین در گیلان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در گیلان خرید زمین کشاورزی در فومن