زمین کشاورزی در روستای چیران فومن گیلان ۱۳۸۰ متر

شناسه ملک: 15618
  • زمین کشاورزی در روستای چیران فومن گیلان ۱۳۸۰ متر-1
  • قیمت زمین توافقی
متراژ زمین: 1,380 مترمربع
گیلان , فومن , روستای چیران
شناسه ملک: 15618

توضیحات زمین :

زمین کشاورزی دارای یکباب خانه مسکونی به مساحت ۷۱/۴۰ متر مربع

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین