زمین شهرک غرب سمنان ۵۰۰۰ متر

    زمین شهرک غرب سمنان ۵۰۰۰ متر
  • قیمت زمین (متر): 7,000,000
  • قیمت زمین (کل): 35,000,000,000
متراژ زمین: 5,000 مترمربع
سمنان , سمنان(شهر) , شهرک غرب

توضیحات زمین :

بهترین موقعیت در شهر غرب سمنان لب بلوار

قیمت زمین در سمنان(شهر) قیمت زمین در سمنان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در سمنان خرید زمین کشاورزی در سمنان(شهر)