زمین ویلایی ۳۰۰ متر بویین زهرا قزوین

  • زمین ویلایی ۳۰۰ متر بویین زهرا قزوین-1
  • زمین ویلایی ۳۰۰ متر بویین زهرا قزوین-2
  • قیمت زمین (متر): 2,700,000
  • قیمت زمین (کل): 810,000,000
متراژ زمین: 300 مترمربع
قزوین , بوئین‌ زهرا ,

توضیحات زمین :

زمین به متراژ ۳۰۰ متر مخصوص تجارت و ویلا سازی خیابان ولیعصر

قیمت زمین در بوئین‌ زهرا قیمت زمین در قزوین

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در قزوین خرید زمین کشاورزی در بوئین‌ زهرا