زمین روستای نینه آبگرم محلات 300 متر

    زمین روستای نینه آبگرم محلات 300 متر
  • قیمت زمین (متر): 800,000
  • قیمت زمین (کل): 240,000,000
متراژ زمین: 300 مترمربع
مرکزی , محلات , روستای نینه آبگرم محلات

توضیحات زمین :

داخل بافت روستا
سهمیه آب دارد
اقدامات مجوز دیوار کشی انجام شده
فصل نهال زنی
خوش اب و هوا
با تخفیف
زیر قیمت منطقه

قیمت زمین در محلات قیمت زمین در مرکزی

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در مرکزی خرید زمین کشاورزی در محلات