زمین باغی ۳۲۹ متر در توسکامحله چابکسر گیلان

    زمین باغی ۳۲۹ متر در توسکامحله چابکسر گیلان
  • قیمت زمین توافقی
متراژ زمین: 329 مترمربع
گیلان , چابکسر , چابکسر توسکامحله

توضیحات زمین :

فروش چند قطعه زمین با کاربریه باغی قابل تبدیل به مسکونی حتی تجاری موقعیت عالی ۲قطعه ۳۲۹ متری و یه قطعه۶۶۰متری قیمت توافقی دلیل فروش مهاجرت

قیمت زمین در چابکسر قیمت زمین در گیلان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در گیلان خرید زمین کشاورزی در چابکسر