فروش باغ مرکبات 1800 متر جاده قایمشهر بابل

    فروش باغ مرکبات 1800 متر جاده قایمشهر بابل
  • قیمت زمین (متر): 800,000
  • قیمت زمین (کل): 1,450,000,000
متراژ زمین: 1,800 مترمربع
مازندران , بابل , کیلومتر شش جاده قایمشهر شهرستان بابل

توضیحات زمین :

1800 متر باغ مرکبات لوله کشی قطره ای و چاه آب و درختان 30 ساله و خیابان شش متری و فاصله کم با بافت

قیمت زمین در بابل قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در بابل