زمین سنددار پونک ۲۰۰ متری

  • زمین سنددار پونک ۲۰۰ متری-1
  • قیمت زمین (متر): 2,500,000
  • قیمت زمین (کل): 500,000,000
متراژ زمین: 200 مترمربع
تهران , تهران(شهر) ,

توضیحات زمین :

قطعات ۱۵۰ تا ۳۰۰متر مسکونی
سند منگوله دار
سندتک برگ
قابل انتقال در دفترخانه
قابل ثبت در تعاونی وزارتخانه مربوطه
نقشه utm
تعداد محدودی قطعه پایینتر از قیمت واقعی فروخته میشود

قیمت زمین در تهران(شهر) قیمت زمین در تهران

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در تهران خرید زمین کشاورزی در تهران(شهر)