زمین کیاشهر مسکونی فلسطین شمالی ۳۵۰ متر موقعیت عالی

  • زمین کیاشهر مسکونی فلسطین شمالی ۳۵۰ متر موقعیت عالی-1
  • قیمت زمین (متر): 6,000,000
  • قیمت زمین (کل): 2,100,000,000
متراژ زمین: 350 مترمربع
گیلان , کیاشهر , فلسطین شمالی،مهرداد طبخ کار

توضیحات زمین :

زمین مسکونی به متراژ۳۴۹ متر دوبر در بندر کیاشهر
فروش به صورت تکی و مجموعه این قطعات در تصویر ۱۰۵۰۰ متر میباشند

قیمت زمین در کیاشهر قیمت زمین در گیلان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در گیلان خرید زمین کشاورزی در کیاشهر