زمین کشاورزی ۵۰۰۰ متر باغی در سیوند مرودشت فارس

    زمین کشاورزی ۵۰۰۰ متر باغی در سیوند مرودشت فارس
  • قیمت زمین (متر): 320,000
  • قیمت زمین (کل): 1,600,000,000
متراژ زمین: 5,000 مترمربع
فارس , مرودشت , سیوند

توضیحات زمین :

زمین کشاورزی مناسب باغ در دشتستان سیوند(باغستان) با سند تاییدیه دهداری و شورا آب ۶ساعت هفتگی تا بیشتر ۴ اینچ چاه عمیق برقی ۲۰۰ متر تا اتوبان و راه کوچه باغی تا جاده قدیم یک طرف فنس کشی(طولی) اطراف همه باغشهری با استخر و اتاق آینده دار و امن مقدار ۵۰۰۰ متر تا کمتر سر پایه ۳۲۰۰ متر میکنم هر چی شد تخفیف پای معامله

قیمت زمین در مرودشت قیمت زمین در فارس

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در فارس خرید زمین کشاورزی در مرودشت