فروش زمین در تهران 500 متر اسلامشهر

    فروش زمین در تهران 500 متر اسلامشهر
  • قیمت زمین (متر): 2,000,000
  • قیمت زمین (کل): 1,000,000,000
متراژ زمین: 500 مترمربع
تهران , اسلامشهر , بعداز عوارضی تهران قم مترو و نمایشگاه شهر آفتاب

توضیحات زمین :

فروش زمین در تهران 500 متر اسلامشهر
زمین در مجاورت روستا واقع در محدوده شهر آفتاب سه نبش قطعه بندی شده هر قطعه ۵۰۰ متر
انتقال قولنامه ای دارای سند مادر

قیمت زمین در اسلامشهر قیمت زمین در تهران

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در تهران خرید زمین کشاورزی در اسلامشهر