زمین ۱۵۰ متری در اوشیان چابکسر ویو کوه و دریا

  • زمین ۱۵۰ متری در اوشیان چابکسر ویو کوه و دریا-1
  • زمین ۱۵۰ متری در اوشیان چابکسر ویو کوه و دریا-2
  • قیمت زمین توافقی
متراژ زمین: 150 مترمربع
گیلان , چابکسر ,

توضیحات زمین :

فروش زمین اوشیان ویو کوه و دریا
۳ بر با پروانه و کاربری مسکونی
مناسب برای ساخت و سرمایه گذاری

قیمت زمین در چابکسر قیمت زمین در گیلان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در گیلان خرید زمین کشاورزی در چابکسر