زمین پیشوا نقش جهان 220 متر

  • زمین پیشوا نقش جهان 220 متر-1
  • زمین پیشوا نقش جهان 220 متر-2
  • قیمت زمین (متر): 2,500,000
  • قیمت زمین (کل): 550,000,000
متراژ زمین: 220 مترمربع
تهران , پیشوا , پیشوا نقش جهان

توضیحات زمین :

220 متر زمین خوش نقشه سند تک برگ بهنام سوخته قطعه 127

قیمت زمین در پیشوا قیمت زمین در تهران

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در تهران خرید زمین کشاورزی در پیشوا