فروش زمین کشاورزی در پره سر روستای الکام لتوم ۳۳۳۲ متر

    فروش زمین کشاورزی در پره سر روستای الکام لتوم ۳۳۳۲ متر
  • قیمت زمین (متر): 380,000
  • قیمت زمین (کل): 1,266,160,000
متراژ زمین: 3,332 مترمربع
گیلان , پره‌ سر , روستای الکام لتوم

توضیحات زمین :

راه ب صورت عرف محلی ولی با تغییر کاربری می‌شود راه گرفت و ساخت و ساز کرد

قیمت زمین در پره‌ سر قیمت زمین در گیلان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در گیلان خرید زمین کشاورزی در پره‌ سر