فروش زمین کشاورزی لشت نشا

  • فروش زمین کشاورزی لشت نشا-1
  • فروش زمین کشاورزی لشت نشا-2
  • قیمت زمین (متر): 150,000
  • قیمت زمین (کل): 36,000,000,000
متراژ زمین: 240,000 مترمربع
گیلان , لشت نشا ,

توضیحات زمین :

زمین کشاورزی در لشت نشا گیلان هکتاری
شماره تماس 09331707550مصطفی پور

قیمت زمین در لشت نشا قیمت زمین در گیلان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در گیلان خرید زمین کشاورزی در لشت نشا