فروش زمین در شمال روستای وسیه سر پل سفید ۷۰۰ متر

  • فروش زمین در شمال روستای وسیه سر پل سفید ۷۰۰ متر-1
  • فروش زمین در شمال روستای وسیه سر پل سفید ۷۰۰ متر-2
  • فروش زمین در شمال روستای وسیه سر پل سفید ۷۰۰ متر-3
  • فروش زمین در شمال روستای وسیه سر پل سفید ۷۰۰ متر-4
  • قیمت زمین (متر): 6,500,000
  • قیمت زمین (کل): 4,500,000,000
متراژ زمین: 700 مترمربع
مازندران , پل سفید , سوادکوه روستای وسیه سر پل سفید

توضیحات زمین :

روستای وسیه سر پل سفید
زمین به متراژ ۷۰۰متر
درون بافت
دارای کوچه و راه عبور۲۴۰مترمربع
با چشم انداز طبیعی (ارفع کوه و سنگرکوه) واقع در بالای محل
امکان دسترسی به برق و آب ( آب آشامیدنی روستا از بغل زمین میگذرد)
گاز هم قراره بیاد

قیمت زمین در پل سفید قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در پل سفید