فروش زمین رباط کریم کیکاور ۵۳۰ متر

  • فروش زمین رباط کریم کیکاور ۵۳۰ متر-1
  • قیمت زمین (متر): 1,800,000
  • قیمت زمین (کل): 1,000,000,000
متراژ زمین: 530 مترمربع
تهران , رباط کریم , اتوبان ساوه معاینه فنی کیکاور پشت معاینه فنی

توضیحات زمین :

فروش زمین به قیمت در جاده اتوبان ساوه پشت معاینه فنی 530 متر

قیمت زمین در رباط کریم قیمت زمین در تهران

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در تهران خرید زمین کشاورزی در رباط کریم