فروش زمین شهری۴۶۶ متر در گیلان پره سر

    فروش زمین شهری۴۶۶ متر در گیلان پره سر
  • قیمت زمین توافقی
متراژ زمین: 466 مترمربع
گیلان , پره‌ سر , پنجاه متر جلوتر از میدان ابشار رو به روی مدرسه دخترانه حضرت خدیجه کوچه بوستان ۱۷

توضیحات زمین :

زمین هموار و مستطیل شکل به متراژ ۴۶۶ متر نزدیک به خیابان اصلی در مرکز شهر پره سر.
درب ورودی ماشین رو و آهنی.
دارای بهر ۱۴ متر دور حصار بلوک.
دارای امتیاز آب برای دو طبقه.

قیمت زمین در پره‌ سر قیمت زمین در گیلان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در گیلان خرید زمین کشاورزی در پره‌ سر