فروش زمین روستایی گیلان تالش مریان 1000 متر

  • فروش زمین روستایی گیلان تالش مریان 1000 متر-1
  • فروش زمین روستایی گیلان تالش مریان 1000 متر-2
  • فروش زمین روستایی گیلان تالش مریان 1000 متر-3
  • فروش زمین روستایی گیلان تالش مریان 1000 متر-4
  • قیمت زمین (متر): 1,700,000
  • قیمت زمین (کل): 1,700,000,000
متراژ زمین: 1,000 مترمربع
گیلان , هشتپر , گيلان تالش هشتپر مریان

توضیحات زمین :

فروش زمین 1000 متر روستای مریان واقع در استان گیلان شهر تالش هشتپر

قیمت زمین در هشتپر قیمت زمین در گیلان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در گیلان خرید زمین کشاورزی در هشتپر