فروش زمین شمال تنکابن صالح اباد ۸۰۰ متر

شناسه ملک: 12348
  • فروش زمین شمال تنکابن صالح اباد ۸۰۰ متر-1
  • فروش زمین شمال تنکابن صالح اباد ۸۰۰ متر-2
  • فروش زمین شمال تنکابن صالح اباد ۸۰۰ متر-3
  • قیمت زمین (متر): 4,000,000
  • قیمت زمین (کل): 3,200,000,000
متراژ زمین: 800 مترمربع
مازندران , تنکابن , صالح اباد صالح 12
شناسه ملک: 12348

توضیحات زمین :

فروش زمین شمال همراه با سند بنچاقی و مجوزات ساخت و آب و برق و گاز ۸۰۰ متر تنکابن صالح اباد

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین