زمین کشاورزی در خسروان آبسرد ۵۰۰ متر شهرکی

  • زمین کشاورزی در خسروان آبسرد ۵۰۰ متر شهرکی-1
  • زمین کشاورزی در خسروان آبسرد ۵۰۰ متر شهرکی-2
  • زمین کشاورزی در خسروان آبسرد ۵۰۰ متر شهرکی-3
  • زمین کشاورزی در خسروان آبسرد ۵۰۰ متر شهرکی-4
  • قیمت زمین (کل): 2,250,000,000
متراژ زمین: 500 مترمربع
تهران , آبسرد , خسروان

توضیحات زمین :

500زمین کشاورزی واقع در شهرک با نگهبان 24 ساعته. بر جاده فیروزکوه. بین آبسرد و جابان . محصور با فنس و دیوار . دارای 90 اصله درخت میوه و سپیدار . فروش به دلیل مهاجرت . تخفیف در صورت پرداخت فوری

قیمت زمین در آبسرد قیمت زمین در تهران

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در تهران خرید زمین کشاورزی در آبسرد