فروش زمین همدان کبودرآهنگ 15 هکتار

شناسه ملک: 9457
    فروش زمین همدان کبودرآهنگ 15 هکتار
  • قیمت زمین (متر): 46,666
  • قیمت زمین (کل): 7,000,000,000
متراژ زمین: 150,000 مترمربع
آدرس: منطقه کبودر آهنگ همدان
شناسه ملک: 9457

توضیحات زمین :

15 هکتار مجموعه زمین که شامل 8 هکتار آبی و 7 هکتار دیمی هست
دارای سند تک برگ

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین