فروش زمین در تویسرکان ۲۰۰۰ متر روستای بوجان

شناسه ملک: 8275
    فروش زمین در تویسرکان ۲۰۰۰ متر روستای بوجان
  • قیمت زمین (متر): 37,000
  • قیمت زمین (کل): 75,000,000
متراژ زمین: 2,000 مترمربع
آدرس: استان همدان شهر تویسرکان روستای بوجان
شناسه ملک: 8275

توضیحات زمین :

به نام خدا
زمین فروشی ۲۰۰۰ متری واقع درشهر
تویسرکان روستای بوجان با ۱۱ عدد گردو
سند صلح قطی
تخفیف خوب هم پای معامله میدم

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین