فروش زمین ویلایی شمال ۳۴۰ متر ل سفید تنگه سرخ‌ آباد

    فروش زمین ویلایی شمال ۳۴۰ متر ل سفید تنگه سرخ‌ آباد
  • قیمت زمین (متر): 6,470,000
  • قیمت زمین (کل): 2,200,000,000
متراژ زمین: 340 مترمربع
مازندران , پل سفید , تنگه سرخ آباد

توضیحات زمین :

فروش زمین ویلایی شمال ۳۴۰ متر ل سفید تنگه سرخ‌ آباد
زمین ویلایی ، داخل بافت، انشعابات پای زمین، ویو رو به جنگل، منطقه برند سواد کوه، تخفیف پای معامله

قیمت زمین در پل سفید قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در پل سفید